Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Hội thảo trực tuyến: Chẩn đoán, phân loại và xử trí khối u buồng trứng

Hội thảo trực tuyến: Chẩn đoán, phân loại và xử trí khối u buồng trứng

Trung tâm Đào tạo- Chỉ đạo tuyến xin gửi thư mời tham dự buổi Hội thảo trực tuyến
-Thời gian: 14h00 ngày 13/10/2021
-Chuyên đề: Chẩn đoán, phân loại và xử trí khối u buồng trứng
-Báo cáo viên: BSCKII Nguyễn Công Định
Trân trọng kính mời Quý bác sĩ đăng kí tham dự.
Đăng kí: theo mã QR trong thư mời hoặc đăng kí theo đường link http://khaosat.benhvienphusanhanoi.vn/apps/do-survey/6156849ff5d987367f535345