Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Hơn 40 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hơn 40 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 27/9/2021 có 879.618 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 40.095.031 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 31.497.967 liều, tiêm mũi 2 là 8.597.064

Nguồn: TTXVN

Thu Linh - Tổ Truyền thông