Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

HỌP HỘI HƯU TRÍ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NHÂN NGÀY HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

HỌP HỘI HƯU TRÍ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NHÂN NGÀY HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

Ngày 02 tháng 10 năm 2015

Bs. Giám đốc Nguyễn Duy Ánh thông báo tình hình bệnh viện tớihội hưu trí bệnh viện phụ sản Hà Nội

Bs. Bùi Sương Chủ tịch hội hưu trí bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phát biểu ý kiến trong buổi họp hội hưu trí

Bs. Bùi Sương thay mặt hội hưu trí bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cám ơn và tặng hoa Giám đốc bệnh viện TS. Bs. Nguyễn Duy Ánh 

Hội hưu trí bệnh viện phụ sản Hà Nội tặng quà cho các ông, các bà nhân ngày hội người cao tuổi

Toàn cảnh hội trường buổi họp hưu trí năm 2015

Theo Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội