Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản VssID

Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản VssID

Bảo hiểm xã hội số VssID là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của BHXH Việt Nam, giúp người tham gia BHXH, BHYT có thể tiếp cận thông tin dễ dàng. Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội triển khai tiếp đón người bệnh đến khám chữa bệnh BHYT sử dụng ứng dụng VssID và CCCD gắn chip tích hợp thẻ BHYT. Hãy cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trong máy điện thoại để nắm bắt thông tin, giám sát quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, từ đó chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.