Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Hưởng ứng tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ

Hưởng ứng tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ

Bắt đầu từ năm 1992, Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ được các quốc gia trên toàn thế giới tổ chức thường niên từ ngày 01 – 07/ 8 nhằm khuyến khích và tăng cường việc nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM). Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Bộ Y tế đã có Công văn số 3856/ BYT - BMTE chỉ đạo triển khai Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2022 với chủ đề “Giáo dục và hỗ trợ - đẩy mạnh việc nuôi con bằng sữa mẹ”.
Tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm nay nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm chung của toàn xã hội và cộng đồng trong việc bảo vệ, hỗ trợ và khuyến khích bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ để góp phần nâng cao sức khoẻ, giảm tử vong trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội đã đưa ra các thông điệp truyền thông Tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ với chủ đề “Giáo dục và hỗ trợ - đẩy mạnh việc nuôi con bằng sữa mẹ”, bao gồm:
1. Cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh

2. Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu (không nước, không sữa bột, không thức ăn bổ sung)

3. Tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn

4. Các thành viên trong gia đình tích cực giúp bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thành công

5. Các bà mẹ cùng giúp nhau để trẻ được bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu và bú đến 24 tháng tuổi

6. Cán bộ y tế, cộng tác viên dinh dưỡng tích cực tư vấn giúp bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thành công

7. Cơ sở y tế thực hiện 10 bước nuôi con bằng sữa mẹ - 10 bước hỗ trợ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thành công

8. Vì sức khỏe bà mẹ và trẻ em, người sử dụng lao động thực hiện tốt chính sách nghỉ thai sản 6 tháng

Tổ Truyền thông