Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khai báo thông tin y tế điện tử trước khi đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Khai báo thông tin y tế điện tử trước khi đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Trong thời điểm dịch bệnh Covid 19 vẫn đang có những diễn biến cần phải kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt trong môi trường bệnh viện, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội khuyến cáo người dân không nên chủ quan, khi đến khám chữa bệnh cần khai báo y tế đầy đủ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Bệnh viện tiến hành khai báo y tế điện tử nhằm hỗ trợ tối đa người mang thai, người bệnh và người nhà người bệnh khi đến khám tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. 

Người mang thai, người bệnh và người nhà người bệnh chỉ cần quét mã QR Code hoặc truy cập đường link khai báo thông tin y tế và đưa lại tin nhắn có mã số “Cảm ơn anh/chị đã thực hiện khai báo y tế tại bệnh viện PSHN. Mã số khai báo y tế của anh/chị là: xxxxxxx” cho nhân viên y tế trực ở cổng.

 Trường hợp người dân nhận được tin nhắn với nội dung: “Cảm ơn anh/chị, mời anh chị đến khai tờ khai y tế trực tiếp tại bệnh viện”, người bệnh hoặc người nhà người bệnh vui lòng đến bàn khai báo trực tiếp được bố trí tại cổng bệnh viện.

Các bước khai báo thông tin y tế điện tử:

Bước 1: Quét QR code hoặc truy cập đường link http://tokhaiyte.benhvienphusanhanoi.vn/

Bước 2: Khai báo đầy đủ thông tin

Bước 3: Gửi tờ khai và kiểm tra tin nhắn phản hồi

Bước 4: Khi đến cổng viện sau khi đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh, đưa tin nhắn cho nhân viên sàng lọc kiểm tra

Bước 5: Tùy theo nội dung tin nhắn, nhân viên sàng lọc sẽ mời bạn vào luôn, hoặc mời bạn qua bàn khai báo trực tiếp 

Thu Linh - Tổ Truyền thông