Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khai giảng Khóa đào tạo “Bồi dưỡng phương pháp Dạy – Học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.”

Khai giảng Khóa đào tạo “Bồi dưỡng phương pháp Dạy – Học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.”

Chiều ngày 27/06/2022, Trung tâm Đào tạo & chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phối hợp với Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng phương pháp Dạy – Học lâm sàng cho các cán bộ là giảng viên tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Chương trình đào tạo nhằm giúp tăng năng lực thực hành, giúp người thầy trong ngành Y không những giỏi về chuyên môn mà còn có phương pháp giảng dạy, truyền thụ tốt. Nhằm đáp ứng giảng viên giảng dạy thực hành đủ tiêu chuẩn hồ sơ công bố cơ sở thực hành trong đào tạo sức khỏe của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Ths.BS Nguyễn Cảnh Chương - Giám đốc TTDT - CĐT Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ được trường Đại Học Y Hà Nội cấp chứng chỉ theo quy định

Bá Thành - Tổ Truyền thông