Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Khám Sản khoa tự nguyện

Khoa Khám Sản khoa tự nguyện

Khoa Khám Sản khoa tự nguyện - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Lãnh đạo khoa hiện nay:

+ Trưởng khoa: Thạc sỹ - Bác sỹ cao cấp Diêm Thị Thanh Thủy

+ P. Trưởng khoa: Ths. Bs CKII Hoàng Thị Thu Hà

+ P. Trưởng khoa: Bs CKII Hà Cẩm Thương

+ Điều dưỡng trưởng: CN Mai Thị Mai Hương

  • Thành lập: 04/2004
  • Tổng số nhân viên: 35

+ Bác sỹ: 07

+ NHS, điều dưỡng: 26

+ Hộ lý: 02

  • Trưởng khoa qua các thời kỳ:

+ Bs CKII Lê Thị Hòa

+ Bs Chử Quang Độ

+ Bs CKII Nguyễn Thị Thu Phương

+ Bs CKII Nguyễn Thị Hồng                      

Chức năng nhiệm vụ chuyên sâu:

- Tiếp nhận các trường hợp người bệnh đăng ký khám tự nguyện.

- Khám chữa bệnh ngoại trú cho nhân dân thủ đô và nhân dân các tỉnh.

- Tổ chức, thực hiện khám sức khỏe cho các cơ quan, đoàn thể theo hợp đồng.

- Chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp kiên thức, hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho người bệnh.

Thành tích đã đạt được: Đã khám và điều trị trung bình từ 170.000 đến hơn 200.000 lượt người bệnh/ năm