Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khuyến cáo 9 biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Khuyến cáo 9 biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Theo diễn biến của dịch bệnh hiện nay, Bộ Y tế xây dựng khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới. Mời Quý vị và các bạn theo dõi video clip dưới đây:

 

Thu Linh - Tổ Truyền thông