Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Phòng Công tác xã hội

Kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Phòng Công tác xã hội

Ngày Công tác xã hội là dịp để nhìn nhận, tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội. Với mục đích tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, ghi nhận những đóng góp của người làm công tác xã hội, góp phần đảm bảo thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 25/3 hằng năm là Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Hưởng ứng chào mừng ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 và được sự nhất trí của lãnh đạo, ngày 25/03/2024, phòng Công tác xã hội - bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm và nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới sản phụ và gia đình nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội. Hơn 300 suất quà tri ân được gửi tới mẹ và bé đang điều trị nội trú tại các khoa phòng trong bệnh viện. 

Tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Công tác xã hội đóng một vai trò quan trọng với rất nhiều nhiều chức năng nhiệm vụ như: hỗ trợ người bệnh, chăm sóc khách hàng, an sinh xã hội cho nhóm đối tượng ưu tiên, tuyên truyền và quan hệ công chúng, hợp tác quốc tế..., trở thành cầu nối giữa người bệnh và nhân viên y tế, giữa các nhân viên y tế trong bệnh viện để xã hội và nhân viên y tế được hiểu nhau và thông cảm với nhau hơn, để việc chăm sóc người bệnh được tốt hơn.

Nhân viên Công tác xã hội đóng góp sức mình trong từng hoạt động nhỏ đến những thành công lớn lao từ những chia sẻ khó khăn của trẻ em mồ côi, của đồng bào gánh chịu thiên tai lũ lụt đến sự đồng hành với những bệnh nhân nặng, bệnh nhân tai biến, hay kết nối làm việc với những nền tinh hoa y học của thế giới. Những hy sinh thầm lặng đó của người làm công tác xã hội - bệnh viện Phụ Sản Hà Nội mang ý nghĩa nhân văn to lớn trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách".

Phòng Công tác xã hội