Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

LỄ KÝ CAM KẾT “ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH” TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

LỄ KÝ CAM KẾT “ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH” TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Lễ ký cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Ngày 24 tháng 07 năm 2015

Sáng ngày 24/7/2015, hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội – Ths. Bs CKII Lê Thanh Thúy đã tiến hành ký cam kết triển khai thực hiện các nội dung của đề án theo những tiêu chí mà Bộ Y tế đưa ra. Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh để nâng cao uy tín của bệnh viện, giúp bệnh viện trở thành địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực sản phụ khoa của Thủ đô và cả nước.

Ths. Bs. Vương Ngọc Đoàn Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp đọc quyết định và khai mạc lễ ký cam kết

Ths. Bs. CKII Lê Thanh Thúy đại diện Ban Giám Đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội ký cam kết

Một số hình ảnh các Khoa Phòng Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội lần lượt ký cam kết:

Kết thúc buổi lễ ký cam kết, Ths. Bs. CKII Lê Thanh Thúy lên phát biểu ý kiến chỉ đạo tới toàn thể các cán bộ để triển khai thật tốt phong trào thi đua

Theo Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội