Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội với các chuyên gia Gây mê hồi sức Bệnh viện Brigham & Women, Đại học Harvard

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội với các chuyên gia Gây mê hồi sức Bệnh viện Brigham & Women, Đại học Harvard

Ngày 11/01/2024, tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội với các chuyên gia Gây mê hồi sức Bệnh viện Brigham & Women, Đại học Harvard

Phát biểu tại lễ ký kết TS.BSCKII Mai Trọng Hưng – Phó giám đốc phụ trách bệnh viện đã tóm tắt quá trình hoạt động hợp tác quốc tế của bệnh viện, sự quan trọng của Gây mê hồi sức trong y tế nói chung cũng như sản khoa nói riêng. TS.BSCKII Mai Trọng Hưng cũng hy vọng, hợp tác sẽ tạo ra cơ hội để cả hai bên phát huy được thế mạnh của mình, phục vụ cho sự phát triển lâu dài, bền vững.

Biên bản ghi nhớ phạm vi hợp tác bao gồm:

- Thực hiện dự án: "Nghiên cứu kết quả sinh tại Hà Nội”

-  Xác định cơ hội, xin tài trợ nghiên cứu

-  Xác định cơ hội học tập cho nhân viên bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

-  Tiếp tục trao đổi đào tạo về ý tưởng và thực hành

Một số hình ảnh tại lễ ký kết

                                                                                                                           (Ảnh: Bá Thành)

Thu Linh - Tổ Truyền thông