Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Lợi ích khi tham gia Bảo hiểm y tế

Lợi ích khi tham gia Bảo hiểm y tế

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế:

- Để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng.

- Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình

- Bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình

- Toàn xã hội chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân

- Sức khỏe cộng đồng gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội:

Bệnh viện Phụ Sản Hà nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I, tuyến tỉnh, tuyến cuối chuyên ngành sản phụ khoa. Từ ngày 01/01/2021, bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế khi điều trị nội trú trái tuyến tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế như người đúng tuyến.

Quy định thông tuyến điều trị nội trú với tuyến tỉnh mang lại nhiều sự lựa chọn nơi khám chữa bệnh cho người bệnh mà không cần có giấy chuyển tuyến từ nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.

Chính sách này đem lại quyền lợi cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh trên phạm vi cả nước vẫn được hưởng chi phí điều trị nội trú như đúng tuyến.