Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Nâng cao hiệu quả công tác nữ công trong Công đoàn Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Nâng cao hiệu quả công tác nữ công trong Công đoàn Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Công tác Nữ công là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở. Dưới sự hướng dẫn của Công đoàn ngành y tế và sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành công đoàn Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong những năm qua, công tác nữ công ngày càng được khẳng định, hoạt động nữ công đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên bệnh viện.

Hiện nay, số lượng nữ CNVCLĐ là 1336 người, chiếm 75,6 % so với tổng số CNVCLĐ trong toàn Bệnh viện. Trong những năm qua, lực lượng nữ CNVCLĐ bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã không ngừng phát huy vai trò, vị trí, năng lực của mình trên tất cả các lĩnh vực công tác; từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Công tác tuyên truyền, vận động và đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác vận động nữ CNVCLĐ. Ban Nữ công Công đoàn bệnh viện  đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn liên quan đến nữ CNVCLĐ, đặc biệt những nội dung liên quan đến lao động nữ và trẻ em, những chuẩn mực đạo đức của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về chính sách, pháp luật, về bình đẳng giới, học tập và rèn luyện theo chuẩn mực của người phụ nữ mới trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đại diện các Tổ công đoàn ký cam kết thực hiện phong trào thi đua 

Các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với  thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua khác trong nữ CNVCLĐ đã được cụ thể hóa thành những nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của bệnh viện. Nội dung của phong trào được cụ thể hóa, phù hợp với từng lĩnh vực công việc, gắn với các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị văn hóa”; Đặc biệt là phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”, “Người tốt - việc tốt”, “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo”......  Qua đó, động viên nữ CNVCLĐ vượt qua khó khăn, vừa công tác tốt, tích cực cập nhật kiến thức mới, tích lũy kinh nghiệm hay, tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đồng thời hướng đến sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh. Công đoàn bệnh viện phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lao động nữ: Chế độ thai sản, ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật…Tổ chức tốt các hoạt động ngày ngày 8/3; 20-10: tặng quà cho chị em phụ nữ, thăm hỏi ốm đau, chia buồn đám hiếu. Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, hỗ trợ chị em giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, những năm qua, Công đoàn bệnh viện cũng đã  tặng những phần quà cho các CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Công đoàn bệnh viện tổ chức tặng quà cho CBNV có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn bệnh viện tổ chức biểu dương gia đình tiêu biểu, khen thưởng học sinh giỏi kịp thời. Phòng trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” đã khen thưởng 4 cá nhân tiêu biểu. Khen thưởng cán bộ nữ tiêu biểu trong công tác CM và công tác PC Covid-19: 08 cán bộ.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác nữ công, Công đoàn bệnh viện sẽ tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp trên về công tác nữ công. Theo đó, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ mọi mặt của nữ đoàn viên, người lao động. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản; vận động CNVCLĐ tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thực hiện tốt chính sách dân số. Quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo cho con em đoàn viên, người lao động, khuyến khích xây dựng gia đình học tập, tổ chức khen thưởng, biểu dương con đoàn viên, người lao động đạt thành tích học tập tốt trong các dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu... Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

Để ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhất cho Công đoàn Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Thu Linh - Tổ Truyền thông