Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

SINH HOẠT CHI HỘI HỘ SINH – ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI QUÝ IV NĂM 2015

SINH HOẠT CHI HỘI HỘ SINH – ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI QUÝ IV NĂM 2015

Sinh hoạt chuyên đề Dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời
Hs. Chu Thị Thanh Loan giới thiệu nội dung chương trình sinh hoạt chi hội và các thành phần tham dự
Bs. Giám đốc Nguyễn Duy Ánh phát biểu ý kiến khai mạc buổi sinh hoạt chi hội
Ths. Bs. Nguyễn Cảnh Chương thuyết trình về tầm quan trọng của dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời

Chi hội hộ sinh – điều dưỡng  tặng quà chia tay các hội viên về nghỉ chế độ

Theo Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội