Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Sinh hoạt khoa học ngành Y tế Hà Nội chuyên ngành sản phụ khoa

Sinh hoạt khoa học ngành Y tế Hà Nội chuyên ngành sản phụ khoa

Ngày 22/11/2021, Sở Y tế Hà Nội tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề sản phụ khoa theo hình thức trực tuyến cho các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở y tế ... trên địa bàn thành phố. Chủ trì buổi sinh hoạt khoa học là TS.BS  Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế.

Tham gia buổi sinh hoạt khoa học ngành y tế Hà Nội với tư cách báo cáo viên Ths.BS Nguyễn Cảnh Chương - Giám đốc trung tâm đào tạo & chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã báo cáo nội dung: mổ bảo tồn tử cung trong rau tiền đạo chảy máu - trên ca bệnh cụ thể tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đồng thời trình bày phương hướng hoạt động chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2022.

Thu Linh - Tổ Truyền thông