Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội

Từ 18h00 ngày 7/7/2021, TP Hà Nội áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch.

Nguồn: TTXVN

Thu Linh - Tổ Truyền thông