Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Tập huấn An toàn vệ sinh lao động

Tập huấn An toàn vệ sinh lao động

Nhằm triển khai tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, hàng năm, Bệnh viện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn An toàn lao động - Vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện.

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ/CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường; Luật Lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc Hội về an toàn, vệ sinh lao động, nhằm triển khai tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, hàng năm, Bệnh viện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn An toàn lao động - Vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện.

Năm 2023, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp tục tổ chức khóa tập huấn “An toàn lao động,-Vệ sinh lao động”. Gồm 5 lớp với hơn 1800 học viên

Trong lớp tập huấn, cán bộ y tế Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội sẽ được các chuyên gia chia sẻ về các nội dung:

- “Giới thiệu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động”.

- “Quyền, nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động và người sử dụng lao động”.

- “Nhiệm vụ và quyền hạn của an toàn vệ sinh viên trong công tác an toàn, vệ sinh lao động”.

- “Nguyên tắc cấp phát, sử dụng, bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân”.

- Đặc điểm lao động yếu tố tác hại và bệnh nghề nghiệp - Biện pháp phòng chống

- Phòng và xử trí tai nạn rủi ro nghề nghiệp

- Quản lý vệ sinh lao động

- Quản lý sức khỏe người lao động .

Với nội dung huấn luyện đi sâu vào lĩnh vực làm việc chuyên môn sẽ giúp cho nhân viên trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng tránh và xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình làm việc.

Song song với công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; hàng năm, Bệnh viện đều tiến hành triển khai quan trắc môi trường lao động nơi làm việc nhằm kiểm soát điều kiện lao động, phát hiện các yếu tố có hại kịp thời, áp dụng các giải pháp cải thiện đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành./.

Thu Linh - Tổ Truyền thông