Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Tập huấn: Theo dõi và chăm sóc người bệnh sau mổ phụ khoa cho điều dưỡng nữ hộ sinh

Tập huấn: Theo dõi và chăm sóc người bệnh sau mổ phụ khoa cho điều dưỡng nữ hộ sinh

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, ngày 17/11/2021, Phòng Điều dưỡng bệnh viện đã tổ chức đào tạo lại và đào tạo liên tục cho các điều dưỡng, nữ hộ sinh trong các khoa phòng nội dung: Theo dõi và chăm sóc người bệnh sau mổ phụ khoa cho điều dưỡng nữ hộ sinh. Hình thức đào tạo là trực tiếp và trực tuyến.

Giảng viên của lớp học là TS Nguyễn Đức Lam - Khoa Gây mê hồi sức đã phổ biến và cập nhật thêm các kiến thức liên quan đế ca mổ của người bệnh: phương pháp vô cảm, phân loại các phương pháp vô cảm, quy định theo dõi và chăm sóc người bệnh sau mổ trong 24 giờ trong mổ mở, mổ nội soi, các lưu ý trong giai đoạn hậu phẫu...

Điều dưỡng, nữ hộ sinh làm việc trong Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phải có nghĩa vụ tham gia các khóa đào tạo lại, đào tạo liên tục nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhiệm. 

Thu Linh - Tổ Truyền thông