Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thông báo về việc phục vụ khám chữa bệnh cho khách hàng trong dịp Tết Dương lịch 2019