Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đề nghị  thai phụ, sản phụ, người bệnh và người nhà người bệnh khi đến bệnh viện tuân thủ các quy định sau:

  • Đeo khẩu trang
  • Sát khuẩn tay nhanh
  • Kiểm tra thân nhiệt tại bàn sàng lọc
  • Thực hiện khai báo y tế điện tử (http://tokhaiyte.benhvienphusanhanoi.vn/)  hoặc khai báo trực tiếp tại bàn sàng lọc, quét mã QR code

* Thời gian áp dụng: 12h ngày 27/7/2020

Hướng dẫn khai báo điện tử

- Bước 1: Truy cập link: http://tokhaiyte.benhvienphusanhanoi.vn/

Bước 2: Điền trực tiếp trên trang hoặc tải tờ khai và tiến hành điền thông tin

Bước 3: In tờ khai trước khi đến Bệnh viện

Bước 4: Khi đến bệnh viện nộp tờ khai đã điền thông tin cho nhân viên y tế tại các bàn sàng lọc

Bước 5: Chấp hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh

 

               

                                                                             BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

                                                                                        BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI