Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Tổng kết công tác điều dưỡng năm 2023

Tổng kết công tác điều dưỡng năm 2023

Ngày 29/02/2024, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức tổng kết công tác điều dưỡng năm 2023, triển khai công tác năm 2024. TS.BSCKII Mai Trọng Hưng – Giám đốc bệnh viện đã tới dự và chủ trì hội nghị.

TS. BSCKII Mai Trọng Hưng – Giám đốc bệnh viện phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị đã nêu rõ: Tính đến hết  năm 2023, tổng số nhân lực khối ĐD/HS/KTV trong toàn bệnh viện là 977 trong đó nữ giới là 889 (91%) và nam giới là 88 (9%). Trong đó 77 ĐD/HS/KTV là đảng viên. Với trình độ chuyên môn: Sau đại học là 62 (7%), đại học 228 (24%), cao đẳng 682 (69%) và trung cấp còn 5 (0.5%). Những con số trên cho thấy tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, ĐD/HS/KTV có tiềm lực lớn để thay đổi, đổi mới hướng tới tính chuyên nghiệp trong công việc chuyên môn. Một trong các nhiệm vụ để giúp khối ĐD/HS/KTV chuẩn chỉnh trong công việc là hoạt động công tác kiểm tra và giám sát. Trong năm 2023, Phòng Điều dưỡng phối hợp các phòng ban chức năng tổ chức giám sát: 116 lượt giám sát công tác điều dưỡng, 96 lượt giám sát công tác quản lý vật tư tiêu hao, 96 lượt giám sát công tác Dược, giám sát kiểm tra 960 hồ sơ bệnh án và 8 lượt giám sát thực hiện quy tắc ứng xử của ĐD/HS/KTV. Các khoa, phòng, trung tâm đều thực hiện tốt các công việc và được người bệnh, người nhà người bệnh đánh giá cao về chất lượng chăm sóc cũng như thân thiện trong giao tiếp ứng xử. Hoạt động Điều dưỡng trưởng khối và điều dưỡng trưởng các khoa phòng luôn phối hợp, hỗ trợ nhịp nhàng vì một mục tiêu chung là sự phát triện và hoàn thiện trong công việc điều dưỡng với mong muốn người bệnh nằm viện được hưởng một chế độ chăm sóc tốt nhất.

Bên cạnh nhiệm vụ giám sát là nhiệm vụ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ĐD/HS/KTV về cả kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trong năm 2023, Phòng Điều dưỡng tổ chức được 9 kế hoạch tập trung với 9 nội dung khác nhau cập nhật các kiến thức cần thiết trong công tác chăm sóc người bệnh. Song song với công tác đào tạo trong bệnh viện là công tác đào tạo ngoại viện cho 2 bệnh viện trong tuyến là Bệnh viện Đa khoa Ba Vì và Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Đào tạo cấp chứng chỉ cho 15 học viên có nhu cầu về học chứng chỉ Massage, tắm bé trẻ sơ sinh và chiếu tia Plasma, đào tạo cho 26 học viên theo khung chương trình đào tạo học viên 9 tháng.  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 về công tác chính trị tư tưởng luôn có đạo đức, lối sống đúng mực, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, triển khai thực hiện và hoàn thành 100% các mục tiêu trong kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng. Quản lý điều hành chuyên môn, quản lý nhân sự, đào tạo nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác, công tác phối hợp với chi hội Điều dưỡng đều thực hiện tốt, đúng tiến độ và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác điều dưỡng năm 2024 cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên khuyến khích thực hiện tốt nhiệm vụ của người Điều dưỡng, nâng cao kỹ năng giao tiếp văn hóa ứng xử, thu dung người bệnh. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng năm 2024 theo chức năng nhiệm vụ. Phòng Điều dưỡng duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường quy, duy trì giao ban trực tuyến, tập trung đánh giá thực hiện ghi chép hồ sơ bệnh án. Thực hiện kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng viên, kỹ thuật y, hộ sinh trong toàn Bệnh viện năm 2024.

Nhằm ghi nhận những đóng góp và kết quả nội bật mà khối ĐD/HS/KTV đạt được trong một năm vừa qua, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và chi hội ĐD/HS/KTV đã có hình thức động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong công tác điều dưỡng năm 2023

  1. Khen thưởng khoa phòng đạt thành tích tốt trong công tác điều dưỡng:

TT

Khoa phòng

Cơ cấu giải

1.       

Khoa đẻ tự nguyện D3

Giải nhất công tác điều dưỡng năm 2023

2.       

Khoa sản thường A3

Giải nhì công tác điều dưỡng

3.       

Trung tâm CĐTS&SLSS

Giải ba công tác điều dưỡng

4.       

Khoa Gây mê hồi sức

Giải khuyến khích công tác điều dưỡng

5.       

Khoa khám phụ tự nguyện

Giải khuyến khích công tác điều dưỡng

  1. Khen thưởng Điều dưỡng/Hộ sinh/Kỹ thuật trưởng tiêu biểu năm 2023:

TT

Họ và tên

Chức danh

1.       

CN. Nguyễn Minh Hoà

ĐDT Khoa đẻ tự nguyện D3

2.       

ĐDCKI. Ngô Thị Lam Lương

ĐDT Khoa sản thường A3

3.       

ĐDCKI. Nguyễn Thu Hương

ĐDT Khoa GMHS

4.       

Ths. Đỗ Như Huyền

ĐDT Khoa KHHGĐ

 

Thu Linh - Tổ Truyền thông