Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Tổng kết công tác điều dưỡng Quý II năm 2024

Tổng kết công tác điều dưỡng Quý II năm 2024

Phòng Điều dưỡng bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức buổi “Tổng kết công tác Điều dưỡng Quý II năm 2024”

Sáng ngày 26/6, Phòng Điều dưỡng bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức buổi “Tổng kết công tác Điều dưỡng Quý II năm 2024” nhằm xác định các vấn đề tồn tại và cách khắc phục để nâng cao hiệu quả trong hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên trong viện. Buổi tổng kết cũng là dịp để tuyên dương các cán bộ có thành tích nổi bật, được sở Y tế Hà Nội và công đoàn ngành Y tế Hà Nội khen tặng. Trong chương trình, phòng Điều dưỡng cũng phổ biến phương hướng hoạt động Quý III để tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ các khoa phòng trong bệnh viện.

1. Tổng kết công tác điều dưỡng Quý II năm 2024:

- Tóm tắt các hoạt động giám sát phòng điều dưỡng đã diễn ra tại các khoa, đánh giá công tác chuyên môn, thái độ chăm sóc và tuân thủ quy trình dược. Các hoạt động đã được thực hiện tốt, nhận được sự động viên khích lệ. Tuy nhiên, phòng điều dưỡng cũng nhận ra những vấn đề cần khắc phục để nâng cao hoạt động của khối điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên.

- Trong Quý II, có sự biểu dương của một số cán bộ điều dưỡng, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên, gồm: Ths. Trương Thị Mỹ Hà - Trưởng phòng Điều dưỡng, nhận giấy khen vì thành tích xuất sắc từ Sở Y tế Hà Nội. CN. Hương ĐDT khoa GMHS, Ths. Huyền khoa KHHGĐ, Ths. Loan khoa KSNK và HS. Mai khoa A2 cũng nhận giấy khen từ công đoàn ngành Y tế Hà Nội.

- Một số cuộc thi được phát động mang lại sự gắn kết của khối điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên trong viện như: Cuộc thi ảnh nét đẹp người điều dưỡng, nữ hộ sinh, KTV; Hội thi rung chuông vàng.

- Các hoạt động giao lưu và đào tạo hỗ trợ với các đơn vị khác, như tiếp đón trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với bệnh viện Phụ Sản Trung Ương, tập huấn cho bệnh viện Phụ Sản Thái Bình về công tác điều dưỡng.

- Ngoài ra, Phòng Điều dưỡng đã gửi công văn đề xuất lên Sở Y tế Hà Nội về việc xét và công nhận hiệu quả áp dụng khả năng nhân rộng của 4 đề tài nghiên cứu khoa học và 4 sáng kiến cải tiến.

2. Phương hướng hoạt động Quý III:

- Tăng cường hoạt động giám sát tại các khoa phòng theo quy định.

- Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn một cách hiệu quả.

- Tiến hành 5 hoạt động đào tạo trong quý.

- Tuân thủ các thông báo hướng dẫn của Phòng Điều dưỡng, thống nhất lại sổ sách và các biểu mẫu.

- Theo dõi và báo cáo các chỉ số quý.

Hoạt động Điều dưỡng góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh một cách toàn diện. Điều dưỡng luôn gắn liền với sự phát triển của bệnh viện, mang lại uy tín cũng như sự tin tưởng của người bệnh khi vào viện. Bởi mục tiêu phục vụ của điều dưỡng là hướng tới mọi quyền lợi của người bệnh và mọi sự chăm sóc đều vì người bệnh. Bên cạnh đó, họ cũng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến các quy trình khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Từ đó, góp phần nâng cao nâng cao uy tín của đơn vị cũng như nâng cao hiệu quả công tác phòng và điều trị của cả ngành Y tế.

Tổ Truyền thông