Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI VÀ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI THỰC HÀNH HỘ SINH CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2014-2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI VÀ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI THỰC HÀNH HỘ SINH CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2014-2015

Trường cao đẳng Y tế Hà Nội và bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phối hợp tổ chức thi thực hành hộ sinh cao đẳng năm học 2014-2015

Các thí sinh thực hiện quy trình chăm sóc sản phụ dưới sự giám sát của hội đồng chấm thi

Sau phần thi thực hành căng thẳng, các thí sinh được giải đáp thắc mắc, trao đổi và rút kinh nghiệm

Theo Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội