Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Từ 17/11/2021: Hà Nội điều chỉnh phương án cách ly các đối tượng tiếp xúc gần (F1)

Từ 17/11/2021: Hà Nội điều chỉnh phương án cách ly các đối tượng tiếp xúc gần (F1)

Từ ngày 17/11/2021, TP Hà Nội điều chỉnh công tác cách ly các trường hợp tiếp xúc gần (Fl) theo Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND TP Hà Nội.

Nguồn: TTXVN

Thu Linh - Tổ Truyền thông