Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Ủng hộ Quỹ" Vì người nghèo và an sinh xã hội" Quận Ba Đình

Ủng hộ Quỹ

Nhân Ngày Quốc tế xóa nghèo và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 14/10/2020, ỦY ban Mặt trận Tổ quốc Quận Ba Đình đã tổ chức chương trình kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo và An sinh xã hội"

Thông qua chương trình phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng cùng chăm lo cho người nghèo. Trong nhiều năm qua, hoạt động này đã góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nên rất cần sự chung tay, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài nước cũng tham gia đóng góp hỗ trợ, chia sẻ và giúp đỡ cùng Nhà nước chăm lo cho người nghèo.

Tham dự chương trình của MTTQ Quận Ba Đình, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cũng đã ủng hộ Quỹ số tiền: 20.000.000 đồng 

                                                                                                                                             Ảnh: Anh Đức

Thu Linh - Tổ Truyền thông