Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Đẻ tự nguyện D3

Khoa Đẻ tự nguyện D3

Khoa Đẻ tự nguyện D3 - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Lãnh đạo khoa hiện nay

Trưởng khoa:      Ths.Bs CKII Nguyễn Hùng Sơn

Phó khoa:            Ths.Bs Lê Quang Hòa

Phó khoa:             Ths.Bs Nguyễn Anh Tuấn

Điều dưỡng trưởng: CN Nguyễn Thị Minh Hòa

- Thành lập: 24/10/2007

- Tổng số giường điều trị: 49 và 03 phòng đẻ.

- Tổng số  nhân viên: 63

Bác sỹ: 08      BSCKII:01

                        Thạc sỹ:02                             Bác sỹ: 05

NHS: 45         Cử nhân đại học:07

                        Hộ sinh: 38

Hộ lý: 10

- Trưởng khoa qua các thời kỳ:

+ Ths.Bs Nguyễn Hùng Sơn

+ BS CKI. Bùi Xuân Quyền

  • Chức năng nhiêm vụ:

+ Theo dõi. chăm sóc, thực hiện đỡ đẻ theo yêu cầu chất lợng cao.

+ Thực hiện mổ đẻ theo yêu cầu đối với SP có chỉ định mổ

+ Điều trị, chăm sóc toàn diện theo yêu cầu chất lợng cao cho sản phụ và trẻ sơ sinh hậu sản, hậu phẫu.

+ Nghiên cứu khoa học

+ Chỉ đạo tuyến,tham gia đào tạo sinh viên CĐYHN và các lớp đào tạo dự án làm mẹ an toàn. NCBSM…

Thành tích đạt được: Luôn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều năm liên tục đạt tập thể lao động giỏi, ngời tốt việc tốt và tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc