Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Dịch vụ D4

Khoa Dịch vụ D4

Khoa Dịch vụ D4 - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Lãnh đạo khoa hiện nay:

+Trưởng khoa:  Ths.Bs CKII Chử Quang Độ

+ Phó khoa: Ths.Bs Trần Khánh Hoa

+ Y tá trưởng: CN Nguyễn Thị Bích Hạnh

  • Thành lập: 01/07/2007
  • Tổng số giường điều trị: 59
  • Tổng số nhân viên: 35

+ Bác sỹ: 06

+ NHS, điều dưỡng: 24

+ Hộ lý: 05

  • Trưởng khoa qua các thời kỳ:

+ Bs Nguyễn Minh Nguyệt (2009-2011).                      

Chức năng nhiệm vụ chuyên sâu: Chăm sóc, điều trị và mổ yêu cầu cho người bệnh trước và sau phẫu thuật sản, phụ khoa và trẻ sơ sinh.

- Tham gia đào tạo học sinh – sinh viên các lớp đào tạo dự án như: làm mẹ an toàn, nuôi con bằng sữa mẹ.

Thành tích đã đạt được: Luôn hoàn thành nhiệm vụ, đạt tập thể lap động giỏi, người tốt việc tốt và tổ công đoàn xuất sắc.