Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Dược

Khoa Dược

Khoa Dược - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Lãnh đạo khoa hiện nay:

+ Trưởng khoa: Ths. Ds. Nguyễn Anh Phương

+ Phó khoa:   Ths.Ds. Lại Việt Hà

                       Ths.Ds. Nguyễn Thanh Hải

+ Tổ trưởng Tổ công tác: DS. Phan Thị Phương Khanh

  • Thành lập: 21/11/1979
  • Tổng số nhân viên: 24

+ Thạc sỹ dược học: 04

+ Dược sỹ đại học: 01

+ Dược sỹ trung học: 19

  • Trưởng khoa qua các thời kỳ:

+ Ds. Đào Thúy Phi                                                 

+ Ds. Nguyễn Thị Bạch Kim

+ Ds. Phạm Kim Liên                                              

+ Ths. Ds. Lê Thị Kim Thanh

  • Chức năng, nhiệm vụ/ Mũi nhọn chuyên sâu:

+ Quản lý, cung ứng thuốc, hóa chất đầy đủ, kịp thời có chất lượng cho nhu cầu chẩn đoán, điều trị.

+ Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược; theo dõi báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

+ Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

+ Quản lý hoạt động Nhà thuốc bệnh viện, tham gia quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

+ Tham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo

  • Thành tích đã đạt được qua 35 năm (chuyên môn, hợp tác quốc tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cá nhân điển hình): Khoa nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể khoa Lao động giỏi”, “Tập thể Người tốt việc tốt” cấp ngành, tổ công đoàn vững mạnh, xuất sắc.
  • Phạm Kim Liên đạt danh hiệu “người tốt việc tốt” cấp nghành (1994-2004) cấp thành phố (1998 –2000), “Lao động giỏi ”cấp nghành (1995-1998) cấp thành phố 2003 . Năn 1997 được UBND Thành Phố Hà Nội tặng bằng khen , và sở y tế. Khen có thành tích trong công tác dược.

DS. Lê Thị Kim Thanh liên tục đạt danh hiệu “người tốt việc tốt” ”lao động giỏi” cấp nghành (2005-2012) đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua” cấp thành phố , đạt “gia đinh văn hóa” cấp nghành 2009.