Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Xét nghiệm

Khoa Xét nghiệm

Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Thành lập: 1979
  • Tổng số nhân viên: 40

+ Bác sỹ: 7

+ NHS, điều dưỡng, Kỹ thuật viên: 33

+ Hộ lý: 2

  • Trưởng khoa qua các thời kỳ:

+ Bs Dương Bích Nga                                             

+ Bs Cao Thị Nhơn

+ Bs Đỗ Thị Chiến                                      

  • Chức năng, nhiệm vụ/ Mũi nhọn chuyên sâu:

+ Xét nghiệm chẩn đoán

+ Xét nghiệm sàng lọc.

  • Thành tích đã đạt được qua 35 năm (chuyên môn, hợp tác quốc tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cá nhân điển hình):

+ Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, triển khai mở rộng các kỹ thuật xét nghiệm hiện đại, nhân lực được đào tạo liên tục có chuyên môn cao (85% bác sỹ là thạc sỹ, 35% Kỹ thuật viên là cử nhân cao đẳng, đại học).