Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Khám bệnh

Khoa Khám bệnh

Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Lãnh đạo phòng hiện nay:

Trưởng khoa: Ths.Bs CKII Nguyễn Thị Thu Phương

Phó khoa : Bs CKII Nguyễn Ngọc Oanh

Điều dưỡng trưởng: CN Nguyễn Thị Hợp

Thành lập: 1979

Tổng số giường điều trị: 02

Tổng số nhân viên:

+ Bác sỹ: 11

+ Điều dưỡng, hộ sinh: 37

+ Hộ lý: 05

Trưởng khoa qua các thời kỳ:

+ Bs Lê  Thị Hiếu

+ Bs Lương Thị Thanh Bình

+ Bs Nguyễn Thị Thu Phương

Chức năng, nhiệm vụ/Mũi nhọn chuyên sâu:

  • Khám cấp cứu, khám phụ khoa, quản lý thai.
  • Đào tạo nhiền thế hệ học sinh, sinh viên.
  • Trong 35 năm qua, khoa khám bệnh đã khám và quản lý thai; khám phụ khoa; giải quyết các trường hợp cấp cứu.

Thành tích đã đạt được qua 35 năm (chuyên môn, hợp tác quốc tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cá nhân điển hình):

  • Bs Trưởng khoa Nguyễn Thị Thu Phương nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cấp ngành.
  • ĐD Trưởng Nguyễn Thị Hợp đạt giải nhì NHS giỏi cấp cơ sở 2007 và giải ba cuộc thi ĐD Trưởng giỏi năm 2014
  • NHS Đỗ Thị Thủy 2 năm liền đạt giải nhất (2009-2011) cuộc thi Điều dưỡng – Hộ sinh giỏi.
  • ĐD Nguyễn Thị Tuyết Mai đạt giải ba cuộc thi Điều dưỡng – Hộ sinh giỏi năm 2011