Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Lãnh đạo khoa hiện nay:

+ Trưởng khoa: Bs CKII Xa Thị Minh Hoa

+ Điều dưỡng trưởng: CN Trần Thị Hân

  • Thành lập: 17/06/2003
  • Tổng số nhân viên: 52
  • Chức năng, nhiệm vụ/ Mũi nhọn chuyên sâu:

+  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động KSNK bệnh viện.

+  Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác KSNK .

+  Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường và quản lý chất thải rắn bệnh viện.

+  Tổ chức đào tạo tập huấn, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định/ quy trình chuyên môn phòng chống NKNV của nhân viên bệnh viện.

+  Thực hiện làm sạch, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ.

+  Thực hiện giặt, sấy, hấp tiệt trùng đồ vải cho toàn bệnh viện.

+  Tham gia nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

Thành tích đã đạt được qua 35 năm (chuyên môn, hợp tác quốc tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cá nhân điển hình): Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, Hội đồng KSNK, đồng thời với sự nỗ lực công tác của toàn thể cán bộ nhân viên khoa KSNK, tập thể khoa KSNK luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động giỏi, người tốt việc tốt và tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc