Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Phụ ngoại

Khoa Phụ ngoại

Khoa Phụ ngoại - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Lãnh đạo khoa hiện nay:

- Phụ trách khoa: Lê Thị Anh Đào

- Phó trưởng khoa: Đỗ Tuấn Đạt

- Phó trưởng khoa: Nguyễn Phạm Tiến Đạt

- Hộ sinh trưởng: Hoàng Bích Thủy

Ngày thành lập: 21/11/1979.

Tổng số giường điều trị:     65

Tổng số nhân viên:               29

Trong đó:  - Bác sĩ:                         7

                     - Nữ hộ sinh:                 9

                    - Điều dưỡng:                11

                     - Hộ lý:                          2         

Trưởng khoa qua các thời kì:

+ Bs Nguyễn Dương Quang

+ Bs Đặng Phạm Quang Thái

+ Bs Bùi Xuân Quyền

+ Bs Lưu Quốc Khải

Lãnh đạo khoa hiện nay:

+ Trưởng khoa: Thạc sĩ, Bác sĩ CK II Đỗ Khắc Huỳnh

+ Phó trưởng khoa:    - Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thanh Đào

                                     - Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Hải

                                     - Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Định

+ Y tá trưởng:             Hoàng Bích Thuỷ

Chức năng nhiệm vụ chuyên sâu:

- Tổ chức chăm sóc, điều trị các bệnh lý phụ khoa.

- Phẫu thuật các bệnh phụ khoa: U xơ tử cung, u buồng trứng, u vú và phẫu thuật điều trị vô sinh. Có 60% bệnh nhân phẫu thuật được thực hiện qua phẫu thuật nội soi.

- Phẫu thuật mũi nhọn : Phẫu thuật đặt mảnh ghép nâng sàn chậu điều trị són tiểu và sa sinh dục. Phẫu thuật nam học.

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế

Thành tích đã đạt được: Là tập thể lao động tốt nhiều năm liền.