Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Sản nhiễm trùng

Khoa Sản nhiễm trùng

Khoa Sản nhiễm trùng - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Lãnh đạo hiện nay:

+ Trưởng khoa: Bs CKII Lê Thế Vũ

+ Phó trưởng khoa: Ths Nguyễn Tiến Lâm

+ Phó trưởng khoa: BS CKII Trịnh Xuân Hưởng

+ Y tá trưởng: CN.  Hoàng Thị Kim Thanh

  • Tổng số giường điều trị: 29
  • Tổng số nhân viên: 30

+ Bác sỹ: 6

+ NHS, điều dưỡng: 22

+ Hộ lý: 2

  • Trưởng khoa qua các thời kỳ:

+ Bs Nguyễn Trọng Thanh                                     

+ Bs Nguyễn Bá Công

+ Bs CKII Lê Thị Hòa                                             

+ Bs CKII Nguyễn Minh Nguyệt

+ Bs CKII Đặng Thanh Vân

  • Chức năng, nhiệm vụ/ Mũi nhọn chuyên sâu:

+ Điều trị giữ thai bệnh lý

+ Điều trị hậu sản.

+ Điều trị nam khoa

  • Thành tích đã đạt được qua 35 năm (chuyên môn, hợp tác quốc tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cá nhân điển hình):

+ Giữ thành công 1 số thai bệnh lý như b/n IVF, sản giật, nhiễm độc thai nghén nặng