Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Sản thường

Khoa Sản thường

1. Chức năng:

Khoa Sản thường là khoa lâm sàng thuộc khối chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phó giám đốc phụ trách được phân công và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về thực hiện tiếp nhận điều trị và chăm sóc các sản phụ sau đẻ theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

- Điều trị và chăm sóc cho người bệnh sau đẻ đúng quy định của Bệnh viện.

- Thực hiện chương trình nuôi con bằng sữa mẹ.

- Theo dõi sát người bệnh, ghi đầy đủ các diễn biến vào HSBA khi có dấu hiệu cấp cứu để xử lý kịp thời.

 - Thực hiện các quy định của Bệnh viện, quy trình kỹ thuật nhằm chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Thực hiện Tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe và phòng bệnh cho người bệnh tại khoa.

- Tổ chức thường trực và cấp cứu liên tục 24 giờ, sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu.

- Tổ chức công tác hội chẩn trong khoa theo quy định.

- Thực hiện công tác đào tạo, công tác tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ.

- Thực hiện tốt công tác hành chính trong khoa, đảm bảo chất lượng HSBA theo quy định.

- Xây dựng quy trình chuyên môn kỹ thuật, các quy định, các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị để thực hiện.

- Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

- Thực hiện quản lý chất lượng Bệnh viện trong khoa.

3. Lãnh đạo khoa qua từng thời kỳ:

+ Bs Nguyễn Minh Nguyệt A

+ Bs Nguyễn Bá Công.

+ Bs Lê Xuân Hùng.

+ Bs Nguyễn Mẫn.

+ Bs Nguyền Minh Nguyệt B.

+ Bs Nguyễn Trần Thiệm.

+ Bs Đặng Phạm Quang Thái.

+ Bs Chử Quang Độ.

+ Bs Nguyễn Minh Nguyệt.

+ Bs Phạm Hùng Sơn

4. Lãnh đạo khoa hiện nay

5. Video giới thiệu khoa

 

6. Liên hệ

Khoa Sản thường - tầng 3 nhà A

Cơ sở 1: 929 La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tổ Truyền thông