Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Sinh đẻ - Kế hoạch hóa gia đình

Khoa Sinh đẻ - Kế hoạch hóa gia đình

Khoa Sinh đẻ - Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Lãnh đạo khoa hiện nay:

+ Phụ Trách khoa: Bs CKII Lương Tâm Phúc

+ Điều dưỡng trưởng: CN Đỗ Như Huyền

  • Thành lập: 21/11/1979
  • Tổng số giường điều trị: 12
  • Tổng số nhân viên: 18

+ Bác sỹ CK II: 02                                                    Bs: 02

+ Cử nhân đại học: 02                                             Cử nhân cao đẳng: 03

+ Hộ sinh, điều dưỡng: 06                                      Hộ lý: 03

  • Trưởng khoa qua các thời kỳ:

+ Bs Khổng Ngọc Am                                             

+ Bs Phạm Mai Nguyệt

+Bs Lê Xuân Hùng                                                  

+ Bs Đặng Phạm Quang Thái

+ Bs Lê Thanh Thúy

  • Chức năng, nhiệm vụ/ Mũi nhọn chuyên sâu:

+ Khám và thực hiện các thủ thuật hút thai, phá thai to, phá thai nội khoa, đặt và tháo vòng tránh thai.

+ Tư vấn các biện pháp tránh thai

+ Tham gia đào tạo sinh viên ĐH Y HN, cao đẳng Y HN và các lớp đào tạo dự án.

+ Tham gia nghiên cứu khoa học

  • Thành tích đã đạt được qua 35 năm (chuyên môn, hợp tác quốc tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cá nhân điển hình):
  • + Luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch

+ Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động giỏi, tập thể người tốt, việc tốt và tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc.