Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Sơ sinh

Khoa Sơ sinh

Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Lãnh đạo khoa hiện nay:

+ Trưởng khoa: Ths.BS CKII Phan Thị Huệ

+ Phó khoa: BS CKII Nguyễn Thị Nguyệt

                     Ths.BS CKII Phạm Thị Thu Phương

+ Y tá trưởng: CN Nguyễn Thị Thu Thanh

  • Thành lập:
  • Tổng số giường điều trị: 55
  • Tổng số nhân viên: 59

+ Bác sỹ: 14

+ NHS, điều dưỡng: 42

+ Hộ lý: 03

  • Trưởng khoa qua các thời kỳ:

+ Trần Thiều

+ Phan Thị Huệ

  • Chức năng, nhiệm vụ/ Mũi nhọn chuyên sâu:

+ Khám, điều trị, chăm sóc trẻ sơ sinh trong toàn bệnh viện.

+ Điều trị cấp cứu trẻ sơ sinh bệnh lý, non tháng.

+ Đào tạo chuyên sâu cho các đơn vị, tuyến dưới.

  • Thành tích đã đạt được qua 35 năm (chuyên môn, hợp tác quốc tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cá nhân điển hình):

+ Cứu sống nhiều sơ sinh nặng, sơ sinh non yếu với cân nặng rất thấp, cực thấp.

+ Giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh qua từng năm.

+ Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở có giá trị.