Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

06 tháp dinh dưỡng hợp lý với người Việt Nam

06 tháp dinh dưỡng hợp lý  với người Việt Nam

Hàng ngày cơ thể con người cần hấp thu rất nhiều loại thực phẩm. Tuy nhiên không phải thực phẩm nào cũng mang nhiều giá trị dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Tham khảo tháp chế độ dinh dưỡng hợp lý, chúng ta sẽ có thêm kiến thức để kiểm soát chế độ ăn uống một cách cân bằng và lành mạnh.

Tháp dinh dưỡng dành cho người trưởng thành
Tháp dinh dưỡng dành cho bà mẹ có thai và cho con bú
Tháp dinh dưỡng dành cho trẻ từ 3-5 tuổi
Tháp dinh dưỡng dành cho trẻ từ 6 - 11 tuổi
Tháp dinh dưỡng dành cho trẻ từ 12 -14 tuổi
Tháp dinh dưỡng dành cho trẻ từ 15 -19 tuổi

Nguồn: Viện dinh dưỡng Quốc gia

Thu Linh - Tổ Truyền thông