Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Đông lạnh noãn thực hiện trong trường hợp nào?

Đông lạnh noãn thực hiện trong trường hợp nào?

Noãn có thể được bảo quản đông lạnh trong nhiều năm trước khi được rã đông, thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) với tinh trùng của chồng hoặc tinh trùng từ ngân hàng để tạo phôi và chuyển vào tử cung của người mẹ tạo cơ hội có thai.

Hỏi: Em đang thực hiện hỗ trợ sinh sản và được bác sĩ khuyên đông lạnh noãn. Xin hỏi, đông lạnh noãn có tác dụng gì và được thực hiện trong trường hợp nào? Kết quả thành công ra sao?

Nguyễn Thúy Hạnh (Hà Nội)

BSCKII Phạm Thúy Nga, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Đông lạnh noãn là kỹ thuật lưu trữ noãn trưởng thành để sử dụng vào thời điểm thích hợp trong tương lai. Noãn sẽ được bảo quản ở nhiệt độ -196 độ C. 

Noãn có thể được bảo quản đông lạnh trong nhiều năm trước khi được rã đông, thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON).

Đông lạnh noãn được thực hiện trong trường hợp: Phụ nữ đang điều trị thụ tinh trong ống nghiệm và không có tinh trùng của người chồng để thụ tinh với noãn vào ngày thu nhận noãn; Phụ nữ chuẩn bị điều trị ung thư hoặc các bệnh lý khác có khả năng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản trong tương lai; Phụ nữ có dấu hiệu giảm dự trữ buồng trứng muốn tích luỹ noãn qua nhiều chu kỳ để tăng số noãn thụ tinh với tinh trùng khi thực hiện TTTON, từ đó tăng khả năng thành công; Phụ nữ độc thân chưa có kế hoạch lập gia đình vào thời điểm sinh sản tốt nhất (khoảng 20 tuổi đến đầu những năm 30 tuổi).

Tỷ lệ noãn sống sau rã đông > 90%. Tỷ lệ thụ tinh của noãn sau rã đông 70 - 75%. Tỷ lệ thành công của TTTON với noãn đông lạnh trung bình là 40 - 45% cho mỗi chu kỳ chuyển phôi và còn tùy thuộc vào tuổi người mẹ tại thời điểm đông lạnh noãn cũng như số noãn có được. Phụ nữ tiến hành đông lạnh noãn ở độ tuổi càng trẻ thì khả năng thành công khi điều trị TTTON với noãn rã đông về sau càng cao.

Nguồn: 

https://khoahocdoisong.vn/dong-lanh-noan-thuc-hien-trong-truong-hop-nao-163561.html

Bá Thành - Tổ Truyền thông