Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại nhà

Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại nhà

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại nhà một cách chính xác, an toàn và hướng xử trí trong trường hợp kết quả âm tính, dương tính và mẫu không có kết quả.

Trong đó, quy trình lấy mẫu gồm 5 bước:

1️⃣ Chuẩn bị lấy mẫu

2️⃣ Thu thập mẫu ngoáy dịch tỵ hầu

3️⃣ Tách chiết mẫu

4️⃣ Đọc kết quả

5️⃣ Hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng