Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Ngày 17/12/2020, Việt Nam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19

Ngày 17/12/2020, Việt Nam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Thu Linh - Tổ Truyền thông