Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Lịch Huấn luyện trước sinh tháng 9/2020

Lịch Huấn luyện trước sinh tháng 9/2020

LỊCH HUẤN LUYỆN TRƯỚC SINH THÁNG 09 NĂM 2020
Cùng bé yêu rèn luyện sức khỏe ngay từ những ngày đầu với các lớp tiền sản hoàn toàn miễn phí. Trong tháng 9, Phòng Huấn luyện trước sinh tạm thời không tổ chức các buổi Hội thảo do tình hình dịch Covid - 19. Các lớp học tiền sản vẫn đồng hành cùng mẹ và bé nhé.
Các mẹ chú ý giữ gìn sức khoẻ và tuân thủ các biện pháp phòng dịch thật hiệu quả nhé.