Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ và quyền hạn Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

          Khám chữa bệnh:

          - Khám chữa bệnh Sản Phụ khoa, Nam khoa và Hỗ trợ sinh sản; công tác Kế hoạch hóa gia đình; sàng lọc và điều trị Ung thư phụ khoa; Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

          - Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh thuộc phạm vi chuyên khoa của Bệnh viện để khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

          - Giải quyết các bệnh thuộc chuyên khoa bằng các phương tiện hiện có.

          - Tham gia khám giám định sức khỏe và khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa trung ương hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

          Đào tạo chuyên môn:

          - Là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa ở cấp từ trình độ Trung cấp trở lên, đồng thời có trách nhiệm tham gia giảng dạy chuyên khoa cho các cơ sở đào tạo y tế.

          - Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên khoa.

          Nghiên cứu khoa học:

          - Tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học về chuyên khoa ở cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

          - Nghiên cứu về dịch tễ học cộng đồng thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

          Chỉ đạo tuyến:

          - Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên khoa, kiểm tra chuyên môn, kỹ thuật để nâng cao chất lượng cấp cứu – chẩn đoán và điều trị chuyên khoa đối với các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

          - Kết hợp với các cơ sở y tế tuyến dưới thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản địa bàn Thành phố Hà Nội.

          Phòng bệnh chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng: 

          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về sức khỏe sinh sản trên địa bàn toàn thành phố Thành phố trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt, bao gồm các nội dung: chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ; sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em; dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; sức khỏe nam giới và người cao tuổi; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; phá thai an toàn; phòng, chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản; dự phòng, điều trị vô sinh.

          - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn Thành phố. Chịu trách nhiệm nội dung chuyên môn về chăm sóc sức khỏe sinh sản trong các hoạt động truyền thông.

          - Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát các hoạt động thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn Thành phố. Tham gia các đoàn thanh tra chuyên ngành về chăm sóc sức khỏe sinh sản khi có yêu cầu.

          - Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên công tác phòng bệnh và phòng dịch.

          Hợp tác quốc tế:

          - Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

          Quản lý kinh tế:

          - Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp.

          - Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện; từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

          - Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.