Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Phòng Điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Lãnh đạo khoa hiện nay:

- Thạc sỹ Trương Thị Mỹ Hà - Trưởng Phòng.

- Cử nhân Hộ sinh Nguyễn Thị Xuân Hương - Phó phòng.

-   Thành lập: 23/02/1995

  • Tổng số nhân viên: 11                 

Chức năng nhiệm vụ chuyên sâu:

- Quản lý chăm sóc, phục vụ người bệnh.

- Tổ chức hoạt động chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Đào tạo huấn luyện chuyên môn hộ sinh, điều dưỡng.

- Tổ chức thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

  1. Thành tích đã đạt được:

-  Đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc cấp Ngành năm 1997 – tặng giấy khen.

-  Đạt danh hiệu Tập thể Người tốt việc tốt cấp Ngành năm 2009.

-  Được Bệnh viện khen thưởng Tập thể Lao động giỏi đều đặn hàng năm.

-  Thực hiện đề 03 tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: đạt loại xuất sắc.

+ Khảo sát thực trạng kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng hộ sinh - 2008 - CN. Hiền.

+ Đánh giá hiệu quả sử dụng tăm bông YT thay băng vết mổ - 2010 - CN. Thủy

+ Khảo sát kiến thức hiểu biết của khách hàng thực hiện KHHGĐ 2012 - CN. Hà.

- Thực hiện các sáng kiến cải tiến trong công tác quản lý chăm sóc: biểu mẫu kiểm tra giám sát, biểu mẫu ghi chép điều dưỡng, an toàn người bệnh.

- Tổ chức 10 lần các Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh, điều dưỡng trưởng giỏi từ năm 1992 đến nay 2014, có 790 lượt điều dưỡng , hộ sinh đã tham gia, 40 giải thưởng đã trao tặng cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

- Thực hiện đào tạo lại liên tục hàng năm cho hộ sinh theo các chương trình “ Làm mẹ an toàn”. Đào tạo huấn luyện nhân viên mới định kỳ hàng năm.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề cho điều dưỡng, hộ sinh về kỹ năng giao tiếp, chăm sóc trẻ sơ sinh, chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc bà mẹ trước và sau sinh, tiêm an toàn..v.v… 

- Thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh, tư vấn trước sinh, sau sinh theo các chuyên đề tại phòng giáo dục trước sinh của bệnh viện giúp các bà mẹ có kiến thức về thời kỳ mang thai và khi chuyển dạ, chăm sóc con và nuôi con bằng sữa mẹ, dinh dưỡng cho mẹ trước và sau sinh….v…v.

- Tổ chức kiểm tra giám sát thường xuyên và đột xuất tại các khoa phòng về công tác chăm sóc phục vụ người bệnh để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những thiếu sót tồn tại trong công tác chăm sóc phục vụ người bệnh.

- Hàng tháng thực hiện phỏng vấn trực tiếp khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại từng khoa phòng để tìm hiểu nhu cầu, những bức xúc, những phản ánh của người bệnh và từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Mỗi năm có từ 1500 người bệnh được khảo sát và đóng góp ý kiến cho bệnh viện.