Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Phòng Hành chính quản trị

Phòng Hành chính quản trị

Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Lãnh đạo khoa hiện nay:

+ Trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Vân Giang

+ Phó phòng: Ông Nguyễn Trí Đạt

+ Phó phòng: Ông Phạm Ngọc Hưng

+ Tổ trưởng tổ sửa chữa điện, nước, cơ khí: Ông Nguyễn Chí Đức

+ Tổ trưởng tổ lái xe: Ông Nguyễn Văn Tứ

  • Thành lập: 1979
  • Tổng số nhân viên: 49
  • Trưởng khoa qua các thời kỳ:

+ Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh

+ Ông Nguyễn Sỹ Tân

+ Bà Nguyễn Thị Thu

+ Ông Nguyễn Đức Tiến    

+ Bà Đỗ Kim Dung              

+ Bà Trần Thanh Hà

+ Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt

  • Chức năng, nhiệm vụ/ Mũi nhọn chuyên sâu:

+ Căn cứ vào kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng, xây dựng định mức hàng tiêu hao vật tư thông dụng trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện

+ Tổ chức công tác quản lý hệ thống công văn đi, đến trong bệnh viện, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc trong toàn bệnh viện. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ họp, hội nghị toàn bệnh viện.

+ Tổ chức duy tu sửa chữa nhà cửa, đảm bảo cung cấp nước sạch, cung ứng điện và xử lý chất thải bệnh viện. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp, định kỳ kiểm tra vệ sinh toàn bệnh viện.

  • Thành tích đã đạt được qua 35 năm (chuyên môn, hợp tác quốc tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cá nhân điển hình):

+ Tham mưu Giám đốc trong các dự án đầu tư nâng cấp bệnh viện đã đưa vào sử dụng đạt hiệu quả 2 khu nhà C và D.

+ 100% cán bộ nhân viên phòng Hành chính quản trị đạt lao động giỏi, lao động tiên tiến, đoàn viên công đoàn xuất sắc và 100% lao động nữ đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi

+ Luôn đoàn kết hỗ trợ nhau khắc phục kịp thời nhanh nhất các sự cố có thể xảy ra trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.