Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

 • Thành lập 21/11/1979
 • Tổng số nhân viên:
  • Bs CK II: 03
  • Thạc sỹ : 04
  • BS CK I: 02
  • Cử nhân: 04
  • Điều dưỡng: 05
 • Trưởng phòng qua các thời kỳ:
  • Bs Mai Tường Hoa
  • Bs Vương Văn Phú
  • Bs Nguyễn Thái Thúy
  • Bs Nguyễn Bá Công
  • Bs Tô Minh Hương
  • Bs Nguyễn Huy Bạo
  • Bs Lê Thanh Thúy
  • Bs Nguyễn Mạnh Trí
 • Lãnh đạo phòng hiện nay:
  • Trưởng phòng: BS CK II Vương Ngọc Đoàn
  • Phó phòng: ThS Lưu Quốc Khải

                              Bs CK II Nguyễn Thị Tuyết

                              ThS Nguyễn Anh Tuấn

     Tổ trưởng công tác: Cử nhân Lê Phương Thảo

     

 • Nhiệm vụ chuyên môn
  • Lập kế hoạch hoạt động chuyên môn, tổ chức thực hiện, theo dõi giám sát việc thực hiện kế hoạch, định kỳ sơ kết tổng kết công tác chuyên môn báo cáo các cấp lãnh đạo.
  • Tổ chức việc điều hòa phối hợp giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
  • Đăm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
  • Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
  • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kĩ thuật của bệnh viện

     -  Là một trong những phòng chức năng được thành lập ngay từ khi Bệnh viện bắt đầu đi vào hoạt động, với nhiệm vụ chuyên môn rất đặc thù của mình. Có thể nói những hoạt động của phòng luôn đòi hỏi phải đảm bảo tính bao quát, chính xác, chặt chẽ cũng như sự nghiêm túc, nhanh nhạy để giải quyết, xử lý các khó khăn trong công việc. Với một đội ngũ các bác sỹ, cử nhân, nữ hộ sinh và điều dưỡng được lựa chọn, cùng tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, trong nhiều năm qua phòng Kế hoạch Tổng Hợp luôn phát huy được sức mạnh và vai trò quan trọng của mình,  cùng phối hợp với các phòng chức năng khác trong công tác quản lý Bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện. Đây cũng là nơi đào tạo rất nhiều cán bộ nguồn và  sau này đã trở thành những cán bộ lãnh đạo xuất sắc của bệnh viện. Trải qua 35 năm hoạt động, phòng Kế hoạch Tổng hợp liên tục đạt được danh hiệu Tập thể “Lao động giỏi”, Tập thể “Người tốt việc tốt” cấp ngành và tổ “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”, tham gia những NCKH cấp quốc tế, cấp bộ, cấp ngành , dành được nhiều giải thưởng cao cho các cá nhân trong các hội thi tay nghê, khoa học trong nhiều năm liền và luôn xứng đáng là cánh tay phải đắc lực của BGĐ bệnh viện.