Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Phòng Vật tư kỹ thuật

Phòng Vật tư kỹ thuật

Phòng Vật tư kỹ thuật - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Lãnh đạo hiện nay:

+ Trưởng phòng: ThS. KS. Đỗ Thế Sự

+ Phó phòng: ThS. DS. Lê Thị Lâm.

  • Thành lập: Tháng 3/2003
  • Tổng số nhân viên: 23

+ Kỹ sư, DSĐH: 8

+ KTV, KTVCĐ: 14

+ CN: 1

  • Trưởng phòng các thời kỳ:

ThS. KS. Nguyễn Chí Thành

  • Chức năng nhiệm vụ:

+ Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao y tế trong bệnh viện.

+ Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao y tế theo quy định chung của Nhà nước.

+ Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy móc, thiết bị y tees tại các khoa phòng trong bệnh viện.

+ Lập kế hoạch định kỳ bảo hành, bảo dưỡng, bảo quản các loại máy móc, thiết  bị y tế, an toàn bức xạ.

+ Định kỳ báo cáo tình hình quản lý và sử dụng VTTH y tế.