Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Thông báo V/v:: Đề nghị cung cấp báo giá thẩ định giá danh mục hóa chất, vật tư y tế tiêu hao.

Thông báo V/v:: Đề nghị cung cấp báo giá thẩ định giá danh mục hóa chất, vật tư y tế tiêu hao.