Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Thông báo V/v: Đề nghị cung cấp thông tin hóa chất, vật tư tiêu hao y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh

Thông báo V/v: Đề nghị cung cấp thông tin hóa chất, vật tư tiêu hao y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh