Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Giải phẫu bệnh

Khoa Giải phẫu bệnh

Khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Lãnh đạo khoa hiện nay:

+ Trưởng khoa: Ths. Bs Nguyễn Văn An

  • Thành lâp: 1979
  • Tổng số nhân viên: 07

+ Bác sỹ: 01

+ Kỹ thuật viên GPB: 04

+ Hộ lý: 01

+ Y công: 01

  • Trưởng khoa qua các thời kỳ: Bs Nguyễn Ngọc Hiếu
  • Chức năng, nhiệm vụ/ Mũi nhọn chuyên sâu: Phát hiện ung thư sớm.
  • Thành tích đã đạt được trong những năm qua:

+ Mỗi năm sàng lọc hơn 20.000 ca tế bào âm đạo chẩn đoán ung thư sớm cổ tử cung.

+ Khoảng hơn 6000 sinh thiết, trong đó có sinh thiết tinh hoàn.

+ Các tế bào học khác, tử thiết và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học